مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تجربه‌های تبلیغ بین‌الملل در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام قاسم جلالی

درباره خاندانی که به آن منتسب هستید توضیحی ارائه بفرمائید؟ ما سادات حسینی هستیم و نسب ما به عبیدﷲ اعرج می‌رسد کسی‌که نسب خاندان اعرجی به او باز می‌گردد و تعداد سادات این خاندان در جهان بسیار است. عبیدﷲ أعرج … ادامه