مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش نشست:

مقدمه: مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام در تاریخ ۴مهرماه ۱۴۰۱ نشست علمی با عنوان «ادله فقهی الزام حاکمیت به حجاب» را با حضور و ارائه‌ی استاد حسین نجفی بستان برگزار کرد. نظر به اهمیت موضوع، مباحثات متن کامل … ادامه