مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر محمدتقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا:

خوانش و راهکارهای حوزویان برای اعتراض/2

اصل تفکیک اغتشاش از اعتراض یک موضوع عقلی  و منطقی است و هم مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. در این اتفاقاتی اخیر که شاهد بودیم مشخصا تفاوت این دو برای مردم هم آشکار شد. اما بحث اینجا است … ادامه 

حجت‌الاسلام دکتر مهدی شجریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:

خوانش و راهکارهای حوزویان برای اعتراض/1

یکی از مسائل بدیهی در وقایع اخیر تفکیک بین اغتشاش و اعتراض است. ضمن اینکه هرگونه آشوب و اغتشاش محکوم است، به این سوال می‌رسیم که چرا تا کنون حاکمیت برای ایجاد بستر مناسب بیان اعتراض اقدامی نکرده است؟ من … ادامه