مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تصویر:خبرگزاری فارس/محسن کرمعلی

روز چهارشنبه و پنج‌شنبه پیش رو انتخابات نهمین دوره مجمع نمایندگان طلاب برگزار خواهد شد.شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه استقبال سردی از این انتخابات شده‌است. کاهش قابل توجه کاندیداهای ثبت‌نامی که در برخی از حوزه‌های انتخاباتی حتی کمتر از میزان … ادامه