مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله علیدوست

همراه با پاسخ استاد مسعود عالی

مدتی است برخی مبلغان و واعظان مشهور و محترم کشور، در دفاع و توجیه مشکلات موجود کشور، اوضاع حاکم بر حکومت امام علی – علیه السلام – را مطرح و وضعیت موجود را با حکومت مولا – علیه السلام – … ادامه