مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
استاد رضا مختاری تشریح کرد:

استاد رضا مختاری از اساتید حوزه علمیه قم است که توفیق دیدار و گفت‌وگوهای علمی با مرحوم آیت‌ﷲ سیدمحمدمهدی الخرسان را داشته است. به مناسبت رحلت این عالم حوزه علمیه نجف گفت‌وگوئی با استاد رضا مختاری انجام داده‌ایم که تقدیم … ادامه