مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سرزمین کوچک غزه تاریخی بزرگ دارد. این «مدینة طیبة بین الشام و مصر» (آثار البلاد و اخبار البلاد، زکریا بن محمد قزوینی، ص ۲۲۷) یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان است. (المعالم الأثیرة فی السنة والسیرة، محمد محمدحسن شراب، ص ۲۰۹) … ادامه