مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت‌الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی:

فقه سیاسی در حوزه علمیه/2

موضوع فقه سیاسی در سال‌های اخیر یکی از مسائل مورد توجه حوزویان بوده‌است و برهمین اساس مباحثات تلاش می کند با اساتید مختلف در این زمینه جوانب این مسئله را بررسی کند. حجت‌الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی دکترای علوم سیاسی و … ادامه