مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشت وارده

هر یکسال درس در نجف، معادل بیش از یکسال و نیم درس در ایران است و هر ۶سال، معادل ۱۰ سال. حوزه‌ی نجف، شخصا تعطیلات فراوان را نمی‌پسندد. براساس اسناد تاریخی، دروس نجف ادامه