مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

باید دانست سیره حضرات معصوم به قدری مورد مداقّه اصحاب بود که تفاوت سیره امام جعفر صادق(ع) و امیرالمؤمنین علی (ع) در مطلبی خاص که کاملا شخصی و جزئی است، مورد سؤال قرار می گرفت ادامه