مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیت‌ﷲ مسعودی خمینی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با شفقنا:

  • حوزه از اول انقلاب تاکنون یک اشتباه بزرگ کرده و آن اینکه از دولت بودجه گرفته است؛ در حالی که نباید می‌گرفت. دوم اینکه حوزه باید طبق امور سنتی که امام فرمود عمل کند؛ نباید زیربار این برود که هزار نفر را بگیرد برای اینکه امتحانات برگزار کند و پایان‌نامه بگیرد.
  •  نظیر شیوه دانشگاه‌ها هم نباید امتحان داشته باشد؛ بلکه باید مانند سابق، افرادی بیایند نزد بزرگان و مراجع، درس بخوانند و آن استاد بزرگ، درس ایشان را تائید کند و امتحانات پیش آقایان مراجع داشته باشند نه امتحان برای مدرک.
  • بزرگانی چون شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت‌ﷲ جوادی آملی، آیت‌ﷲ مصباح یزدی، آیت‌ﷲ محفوظی کجا مدرک گرفتند؟ چه پایان‌نامه‌ای نوشته بودند؟ مدرک‌گرا کردن حوزه اشتباه بزرگ حوزه بود و علاوه براین، هرکسی که وارد حوزه شد، پذیرفتند.
  • ما قبل از انقلاب، روز اولی که با عده‌ای خدمت علما و بزرگان رفتیم این بود که افرادی که وارد حوزه میشوند باید اصل و نسب او معلوم شود و وقتی وارد حوزه شد فقط برای درس بیاید؛ نه مانند الآن که برخی برای مدرک گرفتن و کارکردن در ادارات بیایند.
منبع: شفقنا