مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

حجت‌الاسلام همتی مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع):

  • مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)  با رویکرد جدیدی آغاز به کار و رشته‌هایی را تعریف کرده که یکی از آن‌ها فقه تخصصی نظام ساز است.
  •  این‌که نگاه ما به فقه چیست در سرفصل دروس ما تأثیر گذاشته است. ما از فقه به‌عنوان فقه اکبر و فقه اصغر نام می‌بریم که معنای نگاه جامعه و عقلانی از یک افق برتر نسبت به هستی، انسان و جامعه است و بر همین پایه واحدهای درسی خود را تعریف کرده‌ایم.  به نظر ما فقه موجود مسأله‌نگر، جزئی‌نگر و فردی‌نگر است که این مسأله باعث شده پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای کلان انسان، اجتماع، جامعه و به نوعی نیازهای تمدنی روز نباشد. برای جبران این قضیه به دنبال این هستیم که دانش‌پژوه ما در فقه نگاه کلان و جامع داشته باشد تا از آسیب‌هایی که در فقه‌آموزی در فضای فعلی حوزه وجود دارد اندکی کاسته شود.
  • روند تکامل فقه ناظر بر نیازها و مطالبه‌گری‌های مردم بوده است؛ یعنی کمتر اتفاق می‌افتاد که فقه‌های ما بدون نیاز مردم دست به ابتکار و ایجاد مبانی فقهی جدیدی بزنند. به دلیل این‌که قدرت و حاکمیت در دست شیعه نبوده است. معمولاً مسأله‌های فقهی ناظر بر مطالبات مردم شکل گرفته‌اند. منظور از مردم هم یک انسان مسلمان است که در حیطه فردی خود با مسأله‌هایی مواجه است. به همین دلیل فقه در حیطه فردی فربه شده.
منبع: تسنیم