مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در حاشیه خبرسازی برخی رسانه‌ها؛

چندی پیش برخی رسانه‌ها از حضور استاد محمدرضا نکونام در دادگاه ویژه روحانیت خبر داده بودند که روز گذشته فرزند وی توضیحات قابل تقدیری ارائه کرد. ادامه