مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیت الله سید صادق روحانی در پاسخ به این اشکالات بر این باورند که در این حدیث، غایت و هدف جهان آفرینش مورد اشاره قرار گرفته است، و نه علت‌های مادی. به باور ایشان، هف نهایی از آفرینش جهان، حضرات معصومین (ع) هستند و خداوند این وعده را بیان کرده است. اشکال و محذور فلسفی تنها در علت موجبه است که می‌تواند ایجاد شود. به این معنا که اگر رابطه علت و معلولی را در نظر بگیریم و به‌واسطه آن، بر حدیث لولاک نظر کنیم، علت و معلول‌های مادی می‌تواند این شبهه را به سرانجام برساند. ادامه