مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
چرخی در اسناد قدیمی؛

تصویر زیر، حضرت آیت الله جوادی آملی را در جلسه عمامه‌گذاری جمعی از طلاب در دهه پنجاه شمسی نشان می‌دهد. ادامه