مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
سخنرانی عضو تحریریه مباحثات در دانشگاه تهران

امام حسین(ع) به‌دنبال جایی بود تا بتواند زنده بماند و بدون فشار حکومت برای بیعت با خلیفه‌ی ناصالح، از موضع برتر خود به‌عنوان نوه پیامبر و محترم‌ترین چهره جهان اسلام به رسالت‌های اصلی خود یعنی اصلاح امت، امر به معروف و نهی از منکر و عمل به سیره نبوی(ص) بپردازد. ادامه