مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تحلیل نویسنده فایننشال تایمز

نویسنده با اشاره به نقش سپاه پاسداران در تضعیف حوزه علمیه‌ی مستقل می‌نویسد: «روحانیت قم که زمانی محور انقلاب اسلامی ایران بود، نفوذ و تأثیر خود را با ظهور مراکز جدید قدرت‌، به‌طور ویژه سپاه پاسداران در حال کاهش می‌بیند…». وی هم‌چنین از قول یکی از اصلاح‌طلبان نقل می‌کند که رویکرد اصلی اصلاح‌طلبان در قم این است که با رأی‌دادن به نامزدهای کم‌تر تندرو مثل علی لاریجانی، از پیروز شدن نامزدهای دیگری همچون مجتبی ذوالنور که رابطه نزدیکی با سپاه پاسداران دارند، جلوگیری شود. ادامه 

در انتخابات روش ما با روش غربی متفاوت است؛ هرچند ظاهر امر یکی است؛ اما ماهیت هردو یکی نیست. ما با بازخوانی در فقه به این نتیجه می‌رسیم که هرکسی صلاح نیست رأی بدهد؛ به عبارت دیگر اکثریت، موجد مشروعیت نخواهد بود. بنابراین افراد خاصی انتخاب می‌شوند برای تعیین صلاحیت (یعنی همان شورای نگهبان)؛ سپس مردم به افراد مورد تأیید این شورا رأی می‌دهند به مثابه یک روش؛ نه به مثابه یک ارزش؛ به‌تعبیر دیگر، رأی من یک روش برای انتخاب حاکم است نه یک ارزش. ادامه