آسیب‌شناسی نقش‌آفرینی جامعه‌ی مدرسین در عرصه‌ی انتخابات

ورود مصداقی جامعه مدرسین و حمایت از کاندیداها در عرصه‌های انتخاباتی – به‌ویژه با توجه به نسبی بودن مسائل سیاسی – اشتباهی جدی بوده است و چنین رویکردی به جایگاه جامعه مدرسین لطمه می‌زند. از سوی دیگر حضور یکی از اعضای جامعه‌ی مدرسین در عرصه‌ی انتخابات با حمایت اعضای این نهاد و پشت‌پا زدن وی در فاصله‌ی چند روز به این حمایت و اعتماد، از ناپختگی سیاسی این کاندیدا – علیرغم سن بالا – حکایت می‌کند؛ سه دوره حضور این کاندیدا در مجلس، فقط و فقط در سایه حمایت جامعه مدرسین بوده و عملاً هیچ کارنامه‌ی درخشانی برای کسب رأی مردم نداشته‌ است. ⬿