مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

گزارش نشست علمی«عدالت جنسیتی» از سلسله ‌نشست‌های انجمن مطالعات زن و خانواده جامعه الزهرا با سخنرانی دکتر فریبا علاسوند (یکشنبه، ۲۹ مهرماه۱۳۹۷)

مفهوم شناسی «عدالت جنسیتی»

«عدالت جنسیتی» از جهات مختلف برای ما مهم است، چرا که این اصطلاح از طرف پارادایم های کاملا رقیب، استفاده می شود، و این خود در صورت مساله، مشکل دارد. مساله اصلی در اثبات عدم تعّین این مفهوم است، و طبعا به دنبال این عدم تعیّن، تفسیرپذیری گسترده ای بوجود می آید، و این در حالی است که هر کس این واژه را متناسب با مبدأ فکری خود بکار برده است. عدالت جنسیتی برآیند همه تطورات معنایی است که در واژه عدالت و جنسیت وجود دارد و در واقع این واژه دربرگیرنده همه تطورات معنایی جنسیت و عدالت است؛ عدالت + gender. صحبت اصلی ما درباره عدم تعین و تفسیرپذیری عدالت جنسیتی است.

سوء استفاده از مفهوم «عدالت»

«عدالت» پربسامدترین اصطلاح در فلسفه سیاسی و سنت فلسفی به طور کلی است. عدالت را در سنت فلسفی برای چه به کار می بردند؟ واژه عدالت برای ادراک نابرابری ها و ملاحظه شرائط نابرابر بکار می رود. پس عدالت آمده است تا نابرابری ها را ببیند، و نه برابری ها. واژه عدالت آمده تا عرصه های نابرابر را ببیند، و اگر برابر ببیند، ظلم است. لذا، تعریف عدالت اعطای برابر برای برابرها و اعطای نابرابر در مقابل نابرابری ها است. اینجاست که کلمه عدالت ساخته و جعل می شود. اینکه نابرابری ها فربه تر شدند، و هزار دلیل برای نابرابری ساختند و پادشاهان و دیکتاتورها آمدند و مهم شدند، و دلیلی برای نابرابری شد، مردم دیدند حقوقشان نابرابر است تا برابر. کار به عرصه اجتماعی نداریم، عدالت برای فهم نابرابری آمد، اما سوء استفاده از این مفهوم هم در کنار آن ایجاد شد. اینکه عدالت برای فهم نابرابری آمد، یک اتقاق بود و اینکه سواستفاده می شود هم بود.

آزادی برابر است یا برابری؟

تا دوره های مدرن دو دسته فیلسوف داریم در مقابل طبقات روشنفکری؛ این دو همواره در این مساله که آیا آزادی برابر است یا برابری؟ و اینکه کدام مقدم است؟ دعوا داشتند. شاه بیت لیبرالیسم برابری و آزادی بود. روسو می گوید برابری مقدم است، جان لاک معتقد است آزادی برابر است؛ اما در هر دو رویکرد، برابری جزو ارکان بود. در مجموع، برابری رکن عدالت است. یک جامعه و نظام سیاسی که عادلانه است، باید دید چقدر برابری را پیاده می کند، و در چه چیزهایی باید برابر باشند؟ از زمانی که اعلامیه حقوق بشر می گفت برابری یعنی اینکه فاکتورهایی مثل نژاد، جنسیت، مذهب و رنگ و این ها نباید مبنای نابرابری شود؛ فکر می کردند به اینکه چطور برسند به برابری، تا بگویند جامعه ما عادلانه است، در این مفهوم، عدالت مفهومی انتزاعی برای رسیدن به جامعه عادلانه شد.

حق بر هر چیزی مقدم است

بحث عمده در فلسفه حقوق غرب، بحث عدالت و آن هم ابعاد عمل گرایانه تر درباره عدالت است. آنچه مهم است این است که حق بر هر چیزی مقدم است، حتی حق بر خیر مقدم است، چون هر جهان بینی تعریفی از خیر دارد، به هر کسی و هر انگاره ای که معتقد باشید، اصل مسلم این است که حق بر هر چیزی مقدم است. اما جان لاک دغدغه اش اقلیت های اجتماعی و گروه های کم برخوردار است، و حرفش این است که چگونه امکانات را فراهم آوریم تا افراد کم برخوردار هم برخوردار شوند، بعد به سمت عدالت توزیعی می رود.

«عدالت جنسیتی» از نگاه علوم انسانی

مساله عدالت نقطه پرکاری است و جریان های فکری متنوعی را در برمی گیرد. اما در علوم اسلامی عدالت جنسیتی چگونه است؟! بحث عدالت بحث فقیری است، به ویژه ابعاد عمل گرایانه آن. علامه طباطبائی در کتاب المیزان به بحث عدالت که رسیده اند صرفا به این نکته که مساوات و حق هر کسی به خودش و اعطای برابر به برابرها و نابرابری به نابرابرها، اکتفا می کنند. در این زمینه ما وسیع کار نکرده ایم، من پرهیز دارم بگویم عدالت جنسیتیِ مباحث ما فقیر است، ما راجع به طبقات نابرخوردار صحبت نکرده ایم.

تفکیک مفاهیمSex  و Gender

فمینیست ها تاکید دارند که عدالت یعنی برابری، و این در حالی است که در اسناد بین المللی Gender Justice یعنی برابری. من Gender را با جنسیت معنا نمی کنم، بزرگترین اشتباه ما این است که برای هر مفهومی، ما به ازایی درست کنیم. فرهنگستان علوم اسلامی گفته به جای واژه sex ، از واژه جنس و به جای Gender ، واژه جنسیت را بکار ببرید. فارغ از اینکه جنس اصولا Gender یک ایدئولوژی است. واژه Gender را آن ها فقط Gender استفاده می کنند. تا قبل از دهه هفتاد میلادی بین زن و مرد تفاوت وجود داشت، بعد از اینکه فمینیسم به شکل مکتب درآمد، اولین کاری که کرد، مفهوم سازی بود و اولین تفکیک را بین مفهوم sex و Gender ایجاد کرد. این مفهوم می گوید وقتی ما به مردانگی و زنانگی نگاه می کنیم، یک مردانگی و زنانگی بیولوژیکی می بینیم، و یک مردانگی و زنانگی اجتماعی، فرهنگی و تربیتی. Gender یعنی تمام تفاوت های روانی، ذهنی، و گرایشی که منشاء تربیتی، فرهنگی و آموزشی دارد.

رگ حیات فمینیست Gender شد، و مهمترین سلاح برای تمام نهادهایی که نقش های جنسیتی را پایدار می کرد، مثل پدری و مادری و ازدواج. Gender  خیلی رسالت داشت، ایدئولوژی Gender بیشترین آسیب را به نهاد خانواده وارد کرد. مساله ما با غرب حقوق زن نیست، قبل از آن بحث معناشناختی و ترمینولوژی است. غرب این مفهوم را درست کرده و همه جا با آن مفهوم وارد شده است در حالی که ما آمده ایم و آن را صرفا به یک لغت تقلیل داده ایم. Gender یعنی تفاوت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی که از نظر فمینیست ها منشاء بیولوژیک ندارد.

وقتی دیدند بسیاری از کشورها به اندازه کافی با Gender Justice پیشرفتند، و نیاز به تبعیض مثبت نیست، شعار را برگرداندند به طوری که در سند توسعه ۲۰۳۰  اثری از «عدالت جنسیتی» نمی بینید.

پشت پرده شعار ده ساله سازمان ملل متحد: «زنان و توسعه»

زمانی Gender Justice مطرح شد که استراتژی سازمان ملل متحد درباره زنان تغییر کرد. سازمان ملل متحد یک شعار ده ساله تحت عنوان شعار «زنان و توسعه» داشت که براساس آن می بایست نظام ها و حکومت ها، موانع پیشرفت زنان را برطرف سازند. مثلا اگر امکان کاندیداتوری زنان در ریاست جمهوری امکان پذیر نمی باشد، باید موانع را بردارند. اگر ورود زنان به رشته هایی چون معدن محدودیت دارد، باید محدودیت ها حذف شوند. با این وجود فمینیست ها حذف این محدودیت ها را نیز کافی ندانستند.

جنیست و توسعه را جایگزین کردند، و ماموریتی خاص برای دولت ها ایجاد شد مبنی بر اینکه نه تنها باید برای زنان رفع موانع کنند، بلکه باید  امتیاز مثبت و امکانات بیشتری به آنها بدهند حتی اگر به ضرر مردان باشد. که آن را با عنوان «عدالت جنسیتی» خواندند، یعنی اول در اسناد برابری جنسیتی داشتیم، بعد گفتند کافی نیست و تبدیل به عدالت جنسیتی شد. گفتند، واژه «برابری جنسیتی» برای فرصت های برابر کافی نیست، بلکه باید امتیازات ویژه ای به زنان بدهیم. وقتی دیدند بسیاری از کشورها به اندازه کافی با Gender Justice پیشرفتند، و نیاز به تبعیض مثبت نیست، شعار را برگرداندند به طوری که در سند توسعه ۲۰۳۰  اثری از «عدالت جنسیتی» نمی بینید.

 LGBT و عدالت جنسیتی

اتفاق دیگر، ظهور LGBT است[۱](دگرباش سرواژه LGBT است که اختصاری از Gay ,Lesbian ,Bisexual و Transgender ) است. در این راستا سازمان ها و نهادهای مختلف در راستای تحقق عدالت برای همه جنسیت ها وارد کار شدند. با این تحولات آموزش، اهداف توسعه پایدار و آموزش جنسی و برابری اهمیت بیشتری یافت. به گونه ای که اگر کشوری حق یک جوان را به رسمیت نشناسد، عدالت جنسیتی وجود ندارد. اکنون انواع جنسیت ها مطرح است، Gender  دیگر تنها به معنای مادرانه و زنانه و تقاوت های فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان نیست، بلکه دقیقا به معنای انواع جنسیت هاست. در اجلاس کشورهای آفریقایی و سایر  اجلاس ها و جلسات، همه موضوعات یک طرف، حقوقLGBT  ها یک طرف؛ به گونه ای که برابری جنسیت بدون حقوق اینها معنا ندارد، اما این کوشش جهانی برای به رسمیت شناختن حقوق LGBTجای تامل دارد!

چالش های عدالت جنسیتی در ایران

ترویج حقوق برای ایجاد زمینه سازی فرهنگی انواع روابط جنسی، شاید قطعه ای از پازل صهیونیست ها و مانیفست آنهاست، که براساس آن باید به سمت رواج کوی ها رفت، تا جهان از غیر از یهودی ها خالی شود.

«عدالت» و «جنسیت»، مفاهیم ساده ای نیستند، نیاز به تعیین تکلیف ابعاد عمل گرایانه آنها در زندگی ما دارند. نباید به راحتی و سادگی مداوم عبارت «عدالت جنسیتی» را بکار برد. در ایران «عدالت جنسیتی» چگونه مطرح شد؟ در سال ۱۳۸۸. «عدالت جنسیتی» کلمه ما نیست، و اصلا نو و جدید نبود، اما ما نیز وسط مخمصه افتادیم. صفحاتی نوشتند و امضاء گرفتند، بدون آنکه بدانند چه خبر است؟ بعد مدام می گفتند شما در بحث های مختلف شکاف جنیستی دارید. دولت اصولگرایان می آید عدالت بین زن و مردم را جاری می کند، بعد اصلاح طلبان می گویند شما این را در برنامه چهارم و ششم برای ما تعیین کردید. در داخل حوزه سیاسی این مشکلات وجود دارند، اما درحوزه نظری و عملی که به ما ربط داشت، چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه آن دادن امتیاز بیشتر برای برابری ها بود. و این در حالی است که آن طیف نمی دانند این بحث ها چه هستند؟ همان بحث های شهید مطهری را آوردند و گفتند این یعنی «عدالت جنسیتی». از دیدگاه بنده، ما نباید کاری به پسوند داشته باشیم؛ در واقع عدالت بدون زن و مرد. ما نیاز به هیچ واژه ای نداریم، ما می توانیم بگوئیم عدالت توزیعی راجع به زنان و مردان به عنوان گروه های اجتماعی. عدالت توزیعی ما چه می گوید؟ در فقه سیاسی و اجتماعی بحث ما چه می باشد؟ جای بحث و گفتگوی بسیاری وجود دارد، حتی بین بزرگان و در سطوح نظریه پردازان. در اینکه «عدالت» یک مفهوم بسیار مهم است، شکی نیست؛ اما دولتمردان ما باید مشخص کنند در این حوزه می خواهند چکار کنند؟ چرا که در حال حاضر مساله اساسی در ایران این است که حقوق فقهی زنان را دائما به مساله عدالت گره می زنیم و با طناب آنها به چاه رفته ایم. نظام حقوقی ما ثابت است، در حالیکه تحولات بسیار وسیع. آیا پا به پای این تحولات قوانین ما نیز بسط یافته است؟. ما در بخش های مختلف خلاءهای نظری داریم، اینکه نظام اجتماعی ما به زنان به عنوان یک مساله اصلی نگاه می کنند، از آن جهت است که زنان ظرفیت مهم سیاسی هستند.

دولتمردان ما باید مشخص کنند در این حوزه می خواهند چکار کنند؟ چرا که در حال حاضر مساله اساسی در ایران این است که حقوق فقهی زنان را دائما به مساله عدالت گره می زنیم و با طناب آنها به چاه رفته ایم. نظام حقوقی ما ثابت است، در حالیکه تحولات بسیار وسیع. آیا پا به پای این تحولات قوانین ما نیز بسط یافته است؟.

ضرورت بازنگری در مفهوم «عدالت جنسیتی»

واژه «عدالت» و Gender در فهم حقوقی و فلسفی غرب با آنچه که ما از آن برداشت می کنیم، متفاوت است. واژه Gender ایدئولوژی است و برگرداندن و معناکردن آن به جنسیت غلط است. مساله «عدالت» در علوم اسلامی بسط و توسعه نیافته است. ما برای اینکه مساله خودمان را تبیین کنیم نیاز به واژه« عدالت جنسیتی» نداریم؛ مفهوم «عدالت جنسیتی» بسیار بد، نامعلوم و نامشخص است. تطورات عبارت «عدالت جنسیتی» نمی دانیم چگونه خواهد بود و به کجا می رود.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید