مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برای مشاهده این گفتگو، می‌توانید از این لینک استفاده کنید. همچنین سرتیتر مطالب مطرح شده در این گفتگو به تفصیل در جدول زیر مشخص شده است که می‌تواند به منظور آشنایی با مطالب مطرح شده و همچنین سهولت در دسترسی، مورد استفاده قرار گیرد.

ردیف موضوع زمان (منطبق با ویدیو)
۱ سال تولد، خانواده، دوران کودکی و دبستان ۰۰:۱۴
۲ سبب طلبه شدن ایشان ۱۰:۲۲
۳ آیا خانواده موافق ورود به حوزه بودند؟ ۱۴:۱۲
۴ ورود به حوزه و مطالعه دروس مقدماتی ۱۹:۵۲
۵ سفر به قم+مدرسه آقای گلپایگانی ۲۸:۳۲
۶ مطالعه معالم+سفر به مشهد در تابستان‌ها ۳۷:۲۲
۷ شرح علم ۴۲:۲۲
۸ کفایه و مکاسب ۵۲:۵۲
۹ ورود به درس خارج (اواخر ۵۶) ۵۸:۵۲
۱۰ اساتید درس خارج (آملی، تبریزی، گلپایگانی، اراکی، فلسفی، عبدالهادی شیرازی) ۶۳:۳۷
۱۱ فعالیت‌های علمی ۷۰:۱۲
۱۲ فعالیت‌های انقلابی ۷۰:۴۷
۱۳ حاکم شرع بابل ۸۳:۰۲
۱۴ حضور در جبهه + جانباز شدن ۸۵:۴۲
۱۵ شروع درس خارج + روش تدریس (۹۶:۲۰) ۸۸:۳۲
۱۶ مشکلات کنونی حوزه (ادبیات+کلام+؟؟؟) ۹۷:۳۷
۱۷ منهج شما اعلام کرده در ۵ سال، مجتهد تربیت می‌کند، چطور؟ ۱۱۳:۴۲
۱۸ حوزه مستقل ۱۱۹:۵۲
۱۹ حوزه انقلابی+نشست اساتید (۱۳۴:۰۰) ۱۲۹:۱۲
۲۰ تعامل شما با نهادهای حوزه + تحول در حوزه ۱۳۶:۵۲
۲۱ روش شما برای تحول در حوزه (متون درسی) ۱۴۰:۰۲
۲۲ چرا در سایت بخش استفتائات قرار داده‌اید؟ ۱۴۱:۳۲
۲۳ تأییدیه اجتهاد به چه صورتی داده می‌شود؟ ۱۴۵:۰۲
۲۴ ازدواج ۱۴۹:۲۲

رده‌های مرتبط