مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

فصلنامه «پژوهشنامه امامیه» که از سوی دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر می‌شود، از پژوهشگران و دانشگاهیان برای ارسال مقالات خود دعوت کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر کلیک کنید.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید