مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

نشست «کاربرد الگوهای انسان شناسی در مطالعه قرآن کریم» با همت پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور دکتر پاکتچی، دکتر مطیع، دکتر مهروش و دکتر میرحسینی هشتم و نهم شهریور ۱۳۹۴ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان ۶۴ غربی برگزار می‌شود.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید