مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مطالعات تمدن اسلامی (دفتر اصفهان) در نظر دارد دوره آموزشی فشرده‌اي با عنوان «مطالعات تمدنی» برگزار كند تا از سويی به ترويج گفتمان تمدن اسلامی و تحول در علوم انسانی بپردازد و از سوی ديگر، نيروهايی هم‌جهت با اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی مبنی بر تشكيل تمدن اسلامی تربيت نمايد.

1857137

دوره «مطالعات تمدني» در چهار ترم متوالي برگزار مي‌گردد. عناوين و سرفصل دروس آموزشي، با دقت انتخاب شده‌اند و حجم قابل توجهي از آموزه‌هاي تمدن‌پژوهي را در اختيار دانش‌پژوهان اين مؤسسه قرار مي‌دهد. در هر ترم آموزشي، چند نشست تخصصي در حوزه مطالعات تمدني علوم اسلامي برگزار مي‌شود تا زمينه مناسبي براي فهم تمدني علوم اسلامي در ميان طلاب و دانشجويان ايجاد شود. تاریخ شروع این دوره هفدهم مهرماه جاری و محل برگزاری آن شهر اصفهان است.

علاقه‌مندان برای اطلاع بیش‌تر نسبت به اهداف و قالب دوره و نیز جزئیات برگزاری دوره و ثبت‌نام، می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه آموزشی پژوهشی مطالعات تمدن اسلامی مراجعه نمایند.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید