مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

این روزها عکس بی‌کیفیتی از طلبه‌ای زانو بغل گرفته در پلکان یکی از بیمارستان‌ها، هزاران بار دست‌به‌دست شده و تحسین و هم‌دردی میلیون‌ها نفر از ایرانیان را برانگیخته است. شرح ماجرا ظاهراً کوتاه است. طلبه‌ای که همسر باردارش دچار کرونا … ادامه