مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
عکس:مصطفی حسن‌زاده/تسنیم
به مناسبت انتخاب اعضای هشتمین دوره شورای عالی حوزه

بخش اول مخاطب: «تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حوزه» _ «طلاب و جریانات تحول‌خواهِ موجود در حوزه» هدف نگارش: «تسهیل‌سازی ورود حوزه به عرصه‌های مختلف تولید علوم انسانی، در گام دوم انقلاب» هم‌زمان با شروع گام دوم انقلاب و باالتفات به ورود … ادامه