مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
عکس/خبرگزاری فارس(مهدی فاطمی)

یادداشت وارده

پس از فوت مرحوم آیت‌ﷲ صانعی واکنش‌های متفاوتی را نسبت به ایشان شاهد بودیم. بخشی از واکنش‌ها مربوط به همفکران سیاسی آن مرحوم بود که طبیعتا تجلیل بسیار پررنگ از ایشان بود. برخی دیگر مانند مراجع عظام تقلید و رهبر … ادامه