مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به بهانه مباحثات اخیر پیرامون «اقتصاد اسلامی»:

مقدمه: «ما اقتصاد اسلامی نداریم». مطلبی بود که چندی پیش از سوی آیت‌ﷲ علوی بروجردی در کنار برخی مطالب مهم دیگر بیان شد که واکنش جمعی از سطوح مختلف حوزویان را در پی داشت. سایت مباحثات اصل بیان مطلب و … ادامه