مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله سید کمال حیدری و هزینه‌های هنگفت اظهارات وی برای شیعیان

– یک. طی سالهای گذشته اظهارنظرها و سخنان آقای سید کمال حیدری -از کنشگران فکری حوزه علمیه قم- همواره محل تأمل اساتید و حوزویان بوده است. اظهاراتی که هرچه جلوتر حرکت کرد به سمت و سوی جریان روشنفکری دینی نزدیک‌تر … ادامه