مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشت وارده

مهدی نصیری از فعالان فکری جریان های انقلابی، با معرفی عصر غیبت به عنوان عصر ضلالت سردرگمی وحیرت، با استناد به تعدادی از احادیث، امکان تحقق تمدن اسلامی در غیاب امام معصوم را منتفی می‌داند. وی  سردبیر سابق کیهان و … ادامه