مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

یک روز پس از آنکه پیکر آیت‌ﷲ مصباح یزدی در خیابان شهدا (صفائیه) قم تشییع شد، در کوچه‌ی ممتاز این خیابان «سرای فرهنگ و قرآن آیت‌ﷲ هاشمی رفسنجانی» نیز افتتاح شد. جمعیت تشییع کننده‌ی پیکر آیت‌ﷲ مصباح و افرادی که … ادامه