مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آخرین انتخابات اعضای هیات رئیسه هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب که قرار است عصر روز چهارشنبه ۹ تیرماه برگزار شود بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌، گو اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان عزم جدی دارند برخی کاستی‌های سال‌های … ادامه