مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ماجرای پیچیده و پُردامنۀ «کرونا» ـ چه آن را یک «بیماری طبیعی» بدانیم، چه حاصل یک «توطئۀ شیطانی» ـ قطعا زمینه‌ای بود برای بروز مجموعه‌ای از «آزمون‌های الهی»، از جمله: آزمونِ «ولایت‌مداری» و «ولایت‌پذیری» برای «خواص و عوام اهل حق»؛ … ادامه