مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از زمانی که آیت‌ﷲ مقتدائی اعلام کرد ۷ نفر به عنوان اعضای جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شده اند ۸ سال می گذرد. آخرین بار در سال ۱۳۹۲ بود که حضرات آقایان احمد بهشتی، محسن فقيهی، محسن اراكی، … ادامه