مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

هر حرکت یا جریان به‌حق می‌تواند با گذر ایام دچار برخی آسیب‌ها و رفتارهای ناهنجاری شود که با اهداف اصلی آن حرکت در تضاد است. انقلاب اسلامی هم همواره از رفتارهای رادیکال و غیر معقول به نام انقلاب رنج می‌برده … ادامه