مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اعتراض هزاران نفر از کشاورزان و مردم اصفهان به مشکلات کم‌آبی و مدیریت آب منطقه اصفهان و زاینده‌رود در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و مردم قرار گرفته‌است. آنچه که تا کنون شاهد آن بوده‌ایم اعتراضی آرام و … ادامه