مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
پاسخی بر نقد برنامه «زندگی پس از زندگی»

چند روز پیش نوشتاری از حجت‌الاسلام سید علی کشفی در نقد برنامه زندگی پس از زندگ منتشر شد. مقاله ایشان حاوی ضعفها و بی‌­دقتی‌­هایی است که به اختصار و در ده نکته بیان می­شود: ۱- ناقد محترم می گوید «تجربه‌گران … ادامه