مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشت وارده

روشن است که گریه و هرگونه فعلی که از نگاه عرف، عزاداری و جزع[۱] بر سیدالشهدا علیه السلام محسوب گردد، از عبادات بلکه افضل اعمالی است که سبب تقرب به خداوند می‌گردد و در روایات بسیاری بر آن تأکید شده … ادامه