مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام وحید نجفی بررسی شد/

گفت‌وگوی ذیل با هدف جمع‌آوری دیدگاه‌های مختلف درباره پایان‌نامه‌ای با موضوع «بررسی آثار و پیامدهای سازمان‌وارگی روحانیت بر نظام آموزشی حوزه» است که با حجت‌الاسلام وحید نجفی از پژوهشگران موضوع حوزه و روحانیت است. ادامه