مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان در قم و پس از آن در برخی شهرها اگرچه بیشتر جنبه‌ی اجتماعی داشته است اما با اظهارات روز گذشته‌ی معاون وزیر بهداشت مبنی بر عمدی بودن و احتمالا انجام آن از سوی برخی محافل خاص مخالف … ادامه