مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اسفندماه سال ۱۴۰۱دیگر کسی نیست که موضوع مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدارس را نشنیده باشد و حتی درباره آن اظهارنظر نکرده باشد. نزدیک به سه ماه است که اخبار مختلفی از این حوادث بویژه از شهر مقدس قم منتشر شده‌است … ادامه