مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

توفیقی حاصل شد که چند شب از شب‌های دهه اول محرم را در کنار مراسم یکی از هیئت‌های بزرگ قم، بر کرسی پاسخگویی به سوالات تکیه بزنم. در یادداشت حاضر، تجارب این چند روز را طی چند نکته با سایر … ادامه