مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست نشریح کرد:

اختصاصی مباحثات

مقدمه: آیت‌ﷲ ابوالقاسم علیدوست چهره‌ی شناخته شده‌ی حوزه علمیه در گفت‌وگوهای علمی و اندیشه‌ای است و نقدها و پاسخ‌های ایشان به صاحبان اندیشه یا برخی مسائل دینی و نظری مطرح شده، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این بین مسئله‌ی «اخلاق … ادامه