مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

محمدرضا فلاح

حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی

گفت‌وگو با حجت الاسلام فلاح

تدبیر نشدن مقولۀ تمرکز تربیتی باعث شده ما در مدارس علمیه، بعد از چند سال تلاش تربیتی، شخصیتی پدید می‌آوریم که از هر باغی بری گرفته؛ ولی اساساً شخصیت سستی دارد؛ یعنی استواری و استقامت لازم روی هیچ‌یک از مطلوبیت‌ها و ارزش‌های اسلامی را ندارد. این یعنی عدم تربیت! ادامه