مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرد؛

مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران از فعالیت ۳۹۶ مشاور در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور و ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانوان طلبه خبر داد. ادامه