مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گونه‌شناسی آبراهامیان و رسول جعفریان از

آبراهامیان: جریان دوم را می‌توان روحانیون مخالف میانه‌رو نامید که توسط آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله محمدهادی میلانی (در مشهد) و مهم‌تر از همه آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری رهبری می‌شد. مهم‌ترین ویژگی میانه‌روها این بود که آن‌ها خواستار سرنگونی سلطنت نبودند؛ بلکه خواهان اجرای کامل قانون اساسی مشروطه بودند. ادامه 

نقدی بر تقسیم‌بندی آبراهامیان و رسول جعفریان

مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی در اعتراض به حاکمیت پهلوی می‌گوید: «به خدا قسم حاکمیت پهلوی روی مغول را سفید کرد…»؛ اما در آستانه انقلاب از مردم می‌خواهد بهانه به دست حکومت ندهند تا کشتاری صورت نپذیرد؛ وی هم‌چنین یک‌بار در اعتراض به برخی اقدامات تندروانه گفته بود: «از ما می‌خواهند که با خانواده کشته‌ها و مجروحین همدردی کنیم؛ وضعی پیش آمده و خودسرانه کارهایی کرده‌اند؛ به ما مربوط نیست». ادامه