مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آيت‌ﷲ العظمی جوادی آملی در ديدار شهردار و استاندار قم که در بنياد بين‌المللی علوم وحيانی اسرا انجام شد، با اشاره به نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی اشاره و اذعان داشتند:

اقتصاد مقاومتی يك اقتصاد فرهنگی و يك امر فرهنگی است؛ سرّش آن است كه قرآن كريم می‌خواهد ما روی پای خودمان باشيم؛ ايستادگی داشته باشيم؛ ملّتی كه جيبش خالی است مقاوم نيست. قرآن كريم در سوره مباركه نساء فرمود: مال، ستون فقرات شماست؛ مال را به‌دست كسی كه سفيه است ندهيد. اگر بخواهيد بايستيد، ايستادگی داشته باشيد و مقاوم باشيد، بايد جيبتان پر باشد. فرمود: مال، عامل قوام شماست؛ شما اگر به بيگانه بخواهيد بگوييد نه، بايد جيبتان پر باشد.

پاسخ دهید