مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیت‌ﷲ علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس،  در همایش بزرگداشت سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان آذربایجان شرقی گفت: وابستگی به جریان ولایت و رهبری تنها یک ایده سیاسی و دکترین فکری اجتماعی نیست، بلکه یک واقعیتی است که باورمندی های دینی و توحیدی ما را شکل می دهد.

به گزارش رسا، امام جمعه مشهد تصریح کرد: ریشه و عامل اصلی مشکلات فرهنگی، زاویه مدیریت های فرهنگی جامعه ما با رهبری است، بدون مدیریت فرهنگی، جلوگیری از آسیب های فرهنگی امکان ندارد، مسؤولان در مدیریت فرهنگی جامعه با این محور اساسی نبوت همخوانی ندارند.

وی با اشاره به وجود ۸۳۰ نماز جمعه در کشور و امر به معروف و نهی از منکر در آن و ارائه مقالات پدافندی در امر فرهنگ، گفت: علت بی اثر بودن این امور و مفاسد فرهنگی روز افزون در جامعه، بحران در مدیریت فرهنگی کشور و زاویه با ولایت است.

نماینده خبرگان رهبری گفت: در درجه اول، مسأله پدافند فرهنگی است که از همه چیز مهم تر است، ما باید پدافند فرهنگی داشته باشیم که این پدافند در سایه مدیریت فرهنگی است، مدیران در پدافند فرهنگی احساس مسؤولیت نمی کنند، چون با رهبری زاویه دارند.

وی با اشاره به مشکلات کشور، گفت: تمام مشکلات کشور در بعد سیاسی و غیر سیاسی در زاویه پیدا کردن با رهبری است، فرهنگ و اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امام جمعه مشهد مقدس استکبار ستیزی را اصل اولی اسلام دانست و گفت: با این وجود و در عین حال جریان های سیاسی در مدیریت راهبردی از رهبری زاویه پیدا می کند و در مقابله با جهان خواران ضعیف عمل می کنند.

آیت‌ﷲ علم الهدی اضافه کرد: همین مشکل را در اقتصاد شاهد هستیم، دو سال است که رهبری راهکارهای ریز و درشت در حوزه اقتصاد خرد و کلان را بیان کرده اند، اما چون مدیران اقتصادی با رهبری زاویه دارند، هنور به نتیجه ای نائل نشده ایم.

پاسخ دهید