مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

محمد راشد‌الغنوشی رهبر ۷۴ ساله حزب «النهضه» تونس در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لوموند، ویژگی‌ها و محورهای اصلی مانیفست جدید این حزب را برشمرد. برخی از مهم‌ترین نکاتی که الغنوشی در این مصاحبه به آن‌ها اشاره کرده عبارت است:

* هدف ما اين است که نشان دهيم، دارای حزبی دموکراتيک و مدنی هستيم که بر دو پايه اسلام و ارزش‌های تمدن نوين استوار است. ما به سمتی می‌رويم که حزب صرفاً حرکت خود را بر عرصه سياسی متمرکز کند و لاغير.

Generated by IJG JPEG Library

* در اين مرحله تلاش مي‌کنيم ميان فعاليت‌های سياسی با تبليغ مذهبی تمايز ايجاد کنيم. در اين دوره، يک فعال سياسی، مسجد را کانون فعاليت خود قرار نمی‌دهد؛ بلکه در اين مکان مذهبی (مسجد) صرفاً مسلمانان گردهم می‌آيند؛ بدون آن‌که يک حزب سياسی از آن به‌عنوان ابزاری برای تبليغ افکار خود بهره گيرد. در واقع می‌خواهيم مذهب راهی برای انسجام و وحدت ملی تونس باشد؛ نه عامل افتراق.

* نمي‌خواهيم حزب به مسائل ماورايی مثل قيامت و بهشت و امثال آن مبادرت کند. فعاليت‌های سياسی و مذهبی بايد از يکديگر مستقل شوند. اين تمايز و تمييز برای هردو نتايج مثبتی درپی دارد؛ از يک طرف سياستمداران از اين اتهام بزرگ که اسلام را برای رسيدن به اهداف سياسی در انحصار گرفته‌اند، خارج می‌شوند و از سوی ديگر، مذهب از ناحيه سياست به‌عنوان دشمن پنداشته نمی‌شود و دائم تحت کنترل قرار نمی‌گيرد.

* ما از اسلام سياسي به دموکراسی مسلمانی وارد می‌شويم؛ به‌تعبیر دیگر، بعد از اين مسلمانان دموکراتيکی هستيم که نگاهشان به‌سوی اسلام سياسی نيست.

* تونس اکنون در ايستگاه دموکراسی است. قانون اساسی ۲۰۱۴ نيز هم افراطی‌گری سکولار و هم تندروی مذهبی را محدود کرده است. لذا در اين شرايط به اسلام سياسی –  صرفنظر از اين‌که گروه‌هايی مثل القاعده و داعش اين مفهوم را به فساد و ابتذال کشانده‌اند – نياز نداريم.

(منبع: روزنامه ایران)

پاسخ دهید