مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت‌ﷲ سید محمد جواد علوی بروجرودی در نشست خبری که به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد مرحوم آیت‌ﷲ‌العظمی طباطبایی بروجرودی در قم برگزار شد گفت: آیت‌ﷲ‌العظمی بروجردی با قلم خود آثار چندانی به جا نگذاشت؛ چراکه دارای وسواس و خلجان فکری بوده و آن را بارها در سر کلاس های خود بیان کرده بودند؛ اما همین نکته خود بیانگر عمق تفکر و اندیشه ایشان در موضوعات گوناگون رجالی، حدیثی، فقهی و اصولی بوده است.

وی بیان داشت: با مراجعه به مکتوبات آن عالم وارسته، مشاهده می کنیم که ایشان بارها نکته ای را نوشته و خط زدند که نشان دهنده خلجان فکری آن بزرگوار بوده و هر لحظه اندیشه و استدلال جدیدی به ذهن مبارک ایشان خطور می کرد.

این استاد حوزه اظهار داشت: ایشان در بعُد اجتماعی نیز شخصیتی ممتاز، فوق العاده، سخنور و صریح ﷲجه بودند که بهترین دلیل آن، زعامت و مرجعیت ۱۵ ساله ایشان بوده است.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید