مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
سلوک علمی آیت الله اشرفی اصفهانی؛

طلبه‌ها زمانی که می‌خواستند درس بالا را امتحان بدهند و شهریهٔ درس بالای آیت الله بروجردی را دریافت کنند، باید نزد آقای اشرفی می‌رفتند تا ایشان تشخیص بدهند که آن‌ها لیاقت حضور در درس معظم له را دارند یا نه. آیا مکاسب خوانده‌اند، رسائل و کفایه خوانده‌اند. ادامه